Remont dachu budynku mieszkalnego w Żaganiu, przy ul. Karpińskiego 3-5-7-9

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
  REGON: 11263946005750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zarządzanie Mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku mieszkalnego w Żaganiu, przy ul. Karpińskiego 3-5-7-9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku mieszkalnego w Żaganiu, przy ul. Karpińskiego 3-5-7-9. W ramach realizacji zadania remontowego przewiduje się wykonanie poniższych robót: 1) Montażu i demontażu rusztowań zewnętrznych, 2) Przełożenia gąsiorów kalenicowych i dachówki ceramicznej na sucho, z wymianą uszkodzonych, 3) Przełożenia łacenia dachu (łaty, kontrłaty drewniane) z wymianą uszkodzonych, 4) Wymiany folii wstępnego krycia, membraną/folią wysokoparoprzepuszczalną, 5) Uzupełnienia izolacji cieplnej z wełny mineralnej przestrzeni w części poddasza użytkowego, 6) Uzupełnienia, naprawy lub wymiany części elementów wyposażenia i wykończenia dachu: rynny, opierzenia blacharskie, łączniki, ławy kominiarskie, przewody odgromowe, 7) Uzupełnienia uszczelnienia bocznych połączeń opierzenia blacharki z dachówką, 8) Udrożnienie lub wyczyszczenie pionów wentylacyjnych w trzonach kominowych, 9) Naprawa z bejcowaniem drewnianych widocznych elementów połaci dachowej, 10) Roboty porządkowe części poddasza nieużytkowego - strychu. 11) Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane 12) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia 120 dni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną