„Remont mostu nad rzeką Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 27 w km 40+524 w miejscowości Nowogród Bobrzański”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2019-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont mostu nad rzeką Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 27 w km 40+524 w miejscowości Nowogród Bobrzański”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Remont mostu nad rzeką Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 27 w km 40+524 w miejscowości Nowogród Bobrzański” Zakres prac remontowych będzie obejmował w szczególności: - wymianę nawierzchni jezdni na obiekcie oraz dojazdach (na długości około 10 m od dylatacji) wraz z wymianą izolacji płyty pomostowej, - naprawę spękań dźwigarów, - wymianę elementów odwodnienia płyty ustroju nośnego (rur spustowych), - wymianę elementów odwodnienia konstrukcji oporowych w okolicy przyczółka, - renowację powłoki antykorozyjnej balustrad, - konserwację łożysk, - naprawę skorodowanych i zarysowanych powierzchni betonowych (z uprzednim oczyszczeniem), - wykonanie antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonowych podpór oraz ustroju niosącego, - wymianę nawierzchni z żywicy na chodnikach wraz z naprawą spękań chodników, - wymianę dylatacji, - obetonowanie murku betonowego u podnóża stożka nasypu od strony Zielonej Góry, - obetonowanie płyty żelbetowej przy przyczółku od strony Żar, - obudowę stalowych murków oporowych przy stożku nasypu od strony Żar, - obudowę ścianek szczelnych przy filarze od strony Żar, - wymianę zawiesi stalowych podtrzymujących światłowody oraz wsporników stalowych podtrzymujących wodociąg i kabel, - wymianę istniejących krawężników, - poprawę ogólnej estetyki mostu oraz terenu przy obiekcie, - montaż punktów wysokościowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221111-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną