„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku placu Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku placu Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku placu Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”. Inwestycja ma na celu remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku znajdującym się w mieście Krosno Odrzańskie na placu św. Jadwigi Śląskiej na długości 106m (od km 53+418,50 do km 53+524,50). Remont związany będzie z wymianą zużytych warstw obecnej konstrukcji drogi o nawierzchni z granitowej kostki kamiennej. Wykonane zostanie również wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni i placu za pomocą geosyntetyków, obejmujące wymianę słabych i zużytych warstw podbudowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną