„Remont wiaduktu w ramach zadania: Wzmocnienie podpór wiaduktu nad nieczynną linia kolejową, droga wojewódzka nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól, km 34+715, m. Lubięcin”

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont wiaduktu w ramach zadania: Wzmocnienie podpór wiaduktu nad nieczynną linia kolejową, droga wojewódzka nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól, km 34+715, m. Lubięcin”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont wiaduktu polegający na wzmocnieniu podpór wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 nad nieczynną linią kolejową Wolsztyn – Żary w miejscowości Lubięcin. Obiekt położony jest na prostym odcinku drogi wojewódzkiej. Podstawowym celem przeprowadzenia prac dotyczących obiektu jest wykonanie takiego zakresu robót, który w zasadniczy sposób poprawi jego kondycję techniczną, a tym samym sprawi, że obiekt będzie eksploatowany bez ograniczeń na dotychczasowych warunkach. Obecna, nośność obiektu odpowiada klasie C. Zakres robót: fundamentowanie, zbrojenie, beton, izolacje, urządzenia dylatacyjne, elementy zabezpieczające, inne roboty, roboty rozbiórkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną