Sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego wraz z zimowym utrzymaniem obiektów użytkowanych przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze (w części północnej i południowej województwa lubuskiego).

Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 683 292 700 , fax. 684 519 449
 • Data zamieszczenia: 2019-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 292 700, fax. 684 519 449
  REGON: 10613083000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego wraz z zimowym utrzymaniem obiektów użytkowanych przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze (w części północnej i południowej województwa lubuskiego).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego wraz z zimowym utrzymaniem obiektów użytkowanych przez Lubuski Oddział Regionalny – północna część województwa – Biura Powiatowe: Międzyrzecz, Słubice, Sulęcin, Strzelce Krajeńskie i Świebodzin oraz Biuro Wsparcia Inwestycyjnego i Biuro Powiatowe w Gorzowie Wlkp., wg Zakresu usług określonego w Załączniku A do oferty, Część II Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego wraz z zimowym utrzymaniem obiektów użytkowanych przez Lubuski Oddział Regionalny – południowa część województwa – Biura Powiatowe: Nowa Sól z/s w Kożuchowie, Krosno Odrzańskie, Wschowa, Żagań z/s w Szprotawie, Żary z/s w Lubsku oraz Lubuski Oddział Regionalny i Biuro Powiatowe w Zielonej Górze, wg Zakresu usług określonego w Załączniku B do oferty, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części oraz wykazem powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych objętych niniejszym zamówieniem, został określony w Zakresie usług – Załącznik A i B do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną