„Sukcesywna dostawa worków foliowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze"

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa worków foliowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: jest sukcesywna dostawa do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyników badań na sumę stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i chromu (VI) zgodnych z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94//62/EC z dnia 20.12.1994r., Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2019.542 t.j. z dn. 22.03.2019r.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U.2015.170 z dnia 2015.01.30). Sukcesywna dostawa worków foliowych obejmuje następujące szacunkowe ilości: 1. Worek foliowy o pojemności 90 litrów z folii LDPE gr. 0,06 mm, bez zgrzewów bocznych, kolor brązowy; taśma do wiązania worka; (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym 250 szt.). Ilość worków 450 000 sztuk. 2. Worek foliowy o pojemności 110 litrów z folii LDPE gr. 0,06 mm, kolor czarny; bez zgrzewów bocznych; z nadrukiem tapetowym logo ZGK. Nadruk w kolorze białym. Taśma do wiązania worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach). Ilość worków 2 000 sztuk. 3. Worek na odpady z tworzyw sztucznych o pojemności 110 litrów z folii HDPE o gr. 0,02 mm, wymiary 700 x 1050 mm bez zgrzewów bocznych, w kolorze półprzeźroczystym żółtym , umożliwiającym szybką ocenę zawartości worka. Nadruk tapetowy w kolorze czarnym. Taśma do wiązania worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym 250 szt.). Ilość worków 450 000 sztuk. 4. Worek na odpady ze szkła o pojemności 70 litrów z folii LDPE o gr. 0,065 mm, wymiary 500 x 1050 mm bez zgrzewów bocznych, w kolorze półprzeźroczystym zielonym, umożliwiającym szybką ocenę zawartości worka. Wytrzymałość minimum 15kg. Nadruk tapetowy w kolorze czarnym. Taśma do wiązania worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym 250 szt.). Ilość worków 170 000 sztuk. 5. Worek na papier o pojemności 110 litrów z folii HDPE gr. 0.02 mm, wymiary 700 x 1050 mm bez zgrzewów bocznych, w kolorze półprzeźroczystym niebieskim umożliwiającym szybką ocenę zawartości worka. Nadruk tapetowy w kolorze czarnym. Wytrzymałość minimum 10 kg. Taśma do wiązania worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym 250 szt.). Ilość worków 300 000 sztuk. 6. Worek na odpady o pojemności 110 litrów z folii HDPE o gr. 0,02 mm, wymiary 700 x 1050 mm w kolorze jasna zieleń półprzeźroczystym. Wytrzymałość min. 15kg. Worek bez nadruku i bez loga ZGK; taśma do wiązania worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach. Ilość worków 16 000 sztuk. 7. Worek na odpady medyczne o pojemności 30 litrów z folii LDPE o gr. 0,06 mm, wymiary 50 x 60 mm, bez zgrzewów bocznych, półprzeźroczyste umożliwiające szybką ocenę zawartości worka. Brak taśmy do wiązania worka. Worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach. Worek bez nadruku i bez loga ZGK. - w kolorze „czerwień strażacka” 2 300 sztuk, - w kolorze „czarnym” 2 300 sztuk. 8. Worek foliowy o pojemności 110 litrów z folii LDPE gr. 0,06 mm, kolor czarny; bez zgrzewów bocznych. Bez nadruku i bez logo ZGK. Taśma do wiązania worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach). Ilość worków 500 sztuk. 9. Worek na padłe zwierzęta na zamek wymiary 60x80: w kolorze czarnym wykonany z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 0,16mm wytrzymałość do 100 kg. Zamek błyskawiczny wszyty wzdłuż dłuższego boku na środku worka. Wytrzymały na temperaturę - 30 oC. Ilość worków 100 sztuk. 10. Worek na padłe zwierzęta na zamek wymiary 100x80: w kolorze czarnym wykonany z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 0,16mm wytrzymałość do 100 kg. Zamek błyskawiczny wszyty wzdłuż dłuższego boku na środku worka. Wytrzymały na temperaturę - 30 oC. Ilość worków 100 sztuk. 11. Worek na padłe zwierzęta na zamek wymiary 150x100: w kolorze czarnym wykonany z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 0,16mm wytrzymałość do 100 kg. Zamek błyskawiczny wszyty wzdłuż dłuższego boku na środku worka. Wytrzymały na temperaturę - 30 oC. Ilość worków 30 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19640000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną