Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkiełek mikroskopowych, probówek, igieł, strzykawek, motylków, adapterów systemu zamkniętego pobierania krwi żylnej metodą aspiracyjno – próżniową oraz nakłuwaczy do bezpiecznego pobierania krwi z drenów

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szpital.zgo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkiełek mikroskopowych, probówek, igieł, strzykawek, motylków, adapterów systemu zamkniętego pobierania krwi żylnej metodą aspiracyjno – próżniową oraz nakłuwaczy do bezpiecznego pobierania krwi z drenów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkiełek mikroskopowych, probówek, igieł, strzykawek, motylków, adapterów systemu zamkniętego pobierania krwi żylnej metodą aspiracyjno – próżniową oraz nakłuwaczy do bezpiecznego pobierania krwi z drenów. Zdanie nr 1 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkiełek mikroskopowych Zadanie nr 2 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego Zadanie nr 3 Sukcesywne dostawy probówek, igieł, strzykawek, motylków i adapterów systemu zamkniętego pobierania krwi żylnej metodą aspiracyjno – próżniową oraz nakłuwaczy do bezpiecznego pobierania krwi z drenów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2-4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną