Sukcesywne dostawy wyrobów i akcesoriów wykorzystywanych w chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz chirurgii laryngologicznej tj: pistoletów i igieł do biopsji, implantów i ekspanderów piersi, siatek chirurgicznych, znaczników, rurek intubacyjnych oraz materiałów do zestawu artroskopowego

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szpital.zgo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy wyrobów i akcesoriów wykorzystywanych w chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz chirurgii laryngologicznej tj: pistoletów i igieł do biopsji, implantów i ekspanderów piersi, siatek chirurgicznych, znaczników, rurek intubacyjnych oraz materiałów do zestawu artroskopowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy wyrobów i akcesoriów wykorzystywanych w chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz chirurgii laryngologicznej tj: pistoletów i igieł do biopsji, implantów i ekspanderów piersi, siatek chirurgicznych, znaczników, rurek intubacyjnych oraz materiałów do zestawu artroskopowego Zamówienie obejmuje 8 zadań (części), tj.: Zdanie nr 1 Sukcesywne dostawy pistoletów do biopsji kompatybilnch z posiadanym przez Zamawiającego generatorem mikrofalowym Solero marki Angiodynamics Zadanie nr 2 Sukcesywne dostawy implantów piersi anatomicznych, endoprotez o kształcie profilowanym, ekspanderów anatomicznych teksturowanych Zadanie nr 3 Sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych przeznaczonych do wzmocnienia implantów Zadanie nr 4 Sukcesywne dostawy nieizotopowych znaczników do lokalizacji zmian niepalpacyjnych w raku piersi, nieizotopowych znaczników do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych. Zadanie nr 5 Sukcesywne dostawy igły do biopsji gruboigłowej oraz do biopsji wspomaganej próżnią wraz z elementami zużywalnymi Zadanie nr 6 Sukcesywne dostawy rurek do intubacji przez usta, do zabiegów laserowych Zadanie nr 7 Sukcesywne dostawy rurek intubacyjnych do laryngetomii z mankietem Zadanie nr 8 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez zamawiającego zestawu artroskopowego firmy Stryker Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2-9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną