Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej wraz z dostępem do internetu dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubuskiego

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. +48 68 4560700 , fax. 68 456 07 01
 • Data zamieszczenia: 2018-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 4560700, fax. 68 456 07 01
  REGON: 001020884
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej wraz z dostępem do internetu dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubuskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej wraz z dostępem do internetu oraz dostawa aparatów telefonicznych dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubuskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części: CZĘŚĆ I - Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dostępem do internetu dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubuskiego; CZĘŚĆ II - Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubuskiego; 1) Jeden wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie wskazane powyżej części. Każda część zamówienia musi być zrealizowana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ. 3) Warunki współpracy oraz realizacji zamówienia zostały określone w projektach umów, które stanowią załączniki nr 5 i 5 a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną