Świadczenie usługi stałego dostępu internetu w budynkach internatowych w Międzyrzeczu, Wędrzynie, Świętoszowie i Żaganiu

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
 • Data zamieszczenia: 2019-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
  REGON: 11263946005750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi stałego dostępu internetu w budynkach internatowych w Międzyrzeczu, Wędrzynie, Świętoszowie i Żaganiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałego dostępu do internetu w budynkach internatowych w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego nr 20 i 22, Wędrzynie nr 5 i 8, Świętoszowie ul. Kwiatowa 1, w Żaganiu ul. 11 Batalionu Dowodzenia 1. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części: 1) Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego nr 20 i 22, 2) Wędrzyn nr 5 i 8, 3) Świętoszów ul. Kwiatowa 1, 4) Żagań ul. 11 Batalionu Dowodzenia 1. 3. Kod CPV 72400000-4 Usługi internetowe 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72400000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną