Usługa wykonania i dostawy materiałów i gadżetów promocyjnych Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 68 456 56 10; 456 76 93 , fax. 68 327 01 11
 • Data zamieszczenia: 2020-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
  ul. Wyspiańskiego 15
  65-036 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 456 56 10; 456 76 93, fax. 68 327 01 11
  REGON: 97013998800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wupzielonagora.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania i dostawy materiałów i gadżetów promocyjnych Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi wykonania i dostawy materiałów i gadżetów promocyjnych Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Część 1 - materiały promocyjne: długopisy z nadrukiem, notesy z nadrukiem, bloczki notesowe z nadrukiem, znaczniki kolorowe z nadrukiem, teczki tekturowe na dokumenty z nadrukiem. Część 2 - gadżety promocyjne: kubki ceramiczne z nadrukiem, torby bawełniane z nadrukiem, czyściki do telefonów z nadrukiem, opaski odblaskowe z nadrukiem, pendrive z nadrukiem. Dostawa wszystkich materiałów promocyjnych nastąpi do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej, jego Oddziału w Gorzowie Wlkp. oraz 12 Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Lubuskiego - wg listy dystrybucyjnej. Szczegółowy opis techniczny ujęto w załącznikach nr 1A i 1B do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną