Usługi sprzątania budynków, terenów niezabudowanych oraz prania

Miejski Zakład Komunikacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna
 • Telefon/fax: tel. 684 520 450 , fax. 684 520 455
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji
  ul. Chemiczna 8
  65-713 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 520 450, fax. 684 520 455
  REGON: 97001249500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania budynków, terenów niezabudowanych oraz prania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania: Zadanie D Utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych. Szczegółowy zakres rzeczowy tych usług oraz częstotliwość ich wykonywania zawiera opis zadania D oraz odpowiedni do niego załącznik. Zadanie E Sprzątanie budynku administracyjnego, zaplecza kierowców i magazyniera. Szczegółowy zakres rzeczowy tych usług oraz częstotliwość ich wykonywania zawiera opis zadania E oraz odpowiedni do niego załącznik. Zadanie F Sprzątanie pomieszczeń związanych z zapleczem technicznym. Szczegółowy zakres rzeczowy tych usług oraz częstotliwość ich wykonywania zawiera opis zadania G oraz odpowiedni do niego załącznik. Zadanie G Pranie odzieży ochronnej i roboczej. Szczegółowy zakres rzeczowy tych usług oraz częstotliwość ich wykonywania zawiera opis zadania H oraz odpowiedni do niego załącznik.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną