Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Myślibórz - węzeł Międzyrzecz Północ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Myślibórz - węzeł Międzyrzecz Północ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Myślibórz - węzeł Międzyrzecz Północ Parametry techniczne drogi ekspresowej S3: klasa techniczna - S prędkość projektowa - Vp = 100 km/h prędkość miarodajna - Vm = 110 km/h liczba jezdni - 2 szerokość jezdni - 10.00 m szerokość pasów ruchu - 2 x 3.50 m szerokość opaski wewnętrznej - 0.50 m szerokość pasa awaryjnego - 2.5 m szerokość poboczy gruntowych - 1.25 m – 1.50 m kategoria ruchu - KR5 obciążenie - 115 kN/oś.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną