Utrzymanie czystości w budynkach należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w następujących lokalizacjach: Zadanie nr 1 – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, Zadanie nr 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl ; www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w budynkach należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w następujących lokalizacjach: Zadanie nr 1 – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, Zadanie nr 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1 – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32 Utrzymanie czystości w budynkach należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - dotyczy budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32 oraz świadczenie usług gospodarczo-konserwatorskich wraz z utrzymaniem czystości przyległego terenu zewnętrznego. Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Utrzymanie czystości w budynkach Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w następujących lokalizacjach: a/ Rejon Dróg Wojewódzkich i Obwód Drogowy w Zielonej Górze, ul. Nowa1, b/ Obwód Drogowy Babimost, ul. Towarowa 4, c /Obwód Drogowy Bobrowice, Bobrowice 115. Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Utrzymanie czystości w budynkach Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie w następujących lokalizacjach: a/ Rejon Dróg Wojewódzkich i Obwód Drogowy w Kożuchowie, ul. Szprotawska 30, b/ Obwód Drogowy Lubsko, ul. Kolejowa 44, c/ Obwód Drogowy Sława, ul. Kolonia 4, d/ Obwód Drogowy Żagań, ul. Lotników Alianckich 27b. Zadanie nr 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Utrzymanie czystości w budynkach Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie w następujących lokalizacjach: a/ Rejon Dróg Wojewódzkich i Obwód Drogowy w Kłodawie, ul. Owocowa 2, b/ Obwód Drogowy Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 24, c/ Obwód Drogowy Sulęcin, ul. Daszyńskiego 49, d/ Obwód Drogowy Ośno Lubuskie, ul. Sulęcińska. Dot. zadań nr 1 – 4 – usługa realizowana jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną