Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 1 – teren ODW Kłodawa, teren miejski - m. Strzelce Krajeńskie, Zadanie nr 2 – teren ODW Drezdenko, teren miejski - m. Dobiegniew, m. Drezdenko, Zadanie nr 3 – teren ODW Ośno Lubuskie, teren miejski - m. Rzepin, Zadanie nr 4 – teren ODW Sulęcin, teren miejski - m. Sulęcin, m. Międzyrzecz-Bobowicko, m. Torzym, m. Lubniewice, m. Skwierzyna, zadanie nr 5 – RDW Kłodawa, teren zamiejski

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 1 – teren ODW Kłodawa, teren miejski - m. Strzelce Krajeńskie, Zadanie nr 2 – teren ODW Drezdenko, teren miejski - m. Dobiegniew, m. Drezdenko, Zadanie nr 3 – teren ODW Ośno Lubuskie, teren miejski - m. Rzepin, Zadanie nr 4 – teren ODW Sulęcin, teren miejski - m. Sulęcin, m. Międzyrzecz-Bobowicko, m. Torzym, m. Lubniewice, m. Skwierzyna, zadanie nr 5 – RDW Kłodawa, teren zamiejski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST : Zadanie nr 1 – teren ODW Kłodawa, teren miejski - m. Strzelce Krajeńskie 1) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie) oraz utrzymanie czystości poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdnia wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 3 razy w trakcie obowiązywania umowy; 2) Utrzymanie czystości w pasie zieleni poprzez: koszenie trawy i chwastów wraz z wygrabieniem liści i wywiezieniem skoszonej trawy, jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy. Każde koszenie poprzedzone będzie pisemnym poleceniem. Termin wykonania maksymalnie 14 dni od otrzymania pisemnego polecenia. 3) Wywóz i utylizacja wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – po stronie Wykonawcy. Zadanie nr 2 – teren ODW Drezdenko, teren miejski - m. Dobiegniew, m. Drezdenko m. Dobiegniew 1) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie) oraz utrzymanie czystości poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdnia wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 3 razy w trakcie obowiązywania umowy; 2) Wywóz i utylizacja wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – po stronie Wykonawcy m. Drezdenko 1) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie) wraz z z wywozem nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 3 razy w trakcie obowiązywania umowy; 2) Wywóz i utylizacja wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – po stronie Wykonawcy. Zadanie nr 3 – teren ODW Ośno Lubuskie, teren miejski - m. Rzepin 1) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie) oraz utrzymanie czystości poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdnia wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 3 razy w trakcie obowiązywania umowy; 2) Utrzymanie czystości w pasie zieleni poprzez: koszenie trawy i chwastów wraz z wygrabieniem liści i wywiezieniem skoszonej trawy, jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy. Każde koszenie poprzedzone będzie pisemnym poleceniem. Termin wykonania maksymalnie 14 dni od otrzymania pisemnego polecenia. 3) Wywóz i utylizacja wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – po stronie Wykonawcy. Zadanie nr 4 – teren ODW Sulęcin, teren miejski - m. Sulęcin, m. Międzyrzecz-Bobowicko, m. Torzym, m. Lubniewice, m. Skwierzyna m. Sulęcin 1) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie) oraz utrzymanie czystości poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdnia wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 3 razy w trakcie obowiązywania umowy; 2) Utrzymanie czystości w pasie zieleni poprzez: koszenie trawy i chwastów wraz z wygrabieniem liści i wywiezieniem skoszonej trawy, jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy. Każde koszenie poprzedzone będzie pisemnym poleceniem. Termin wykonania maksymalnie 14 dni od otrzymania pisemnego polecenia. 3) Wywóz i utylizacja wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – po stronie Wykonawcy. m. Międzyrzecz-Bobowicko 1) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie) z wywozem nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 4 razy w trakcie obowiązywania umowy; 2) Wywóz i utylizacja wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – po stronie Wykonawcy. m. Torzym 1) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie) oraz utrzymanie czystości poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdnia wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 3 razy w trakcie obowiązywania umowy; 2) Utrzymanie czystości w pasie zieleni poprzez: koszenie trawy i chwastów wraz z wygrabieniem liści i wywiezieniem skoszonej trawy, jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy. Każde koszenie poprzedzone będzie pisemnym poleceniem. Termin wykonania maksymalnie 14 dni od otrzymania pisemnego polecenia. 3) Wywóz i utylizacja wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – po stronie Wykonawcy m. Lubniewice 1) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie) oraz utrzymanie czystości poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdnia wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 3 razy w trakcie obowiązywania umowy; 2) Utrzymanie czystości w pasie zieleni poprzez: koszenie trawy i chwastów wraz z wygrabieniem liści i wywiezieniem skoszonej trawy, jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy. Każde koszenie poprzedzone będzie pisemnym poleceniem. Termin wykonania maksymalnie 14 dni od otrzymania pisemnego polecenia. 3) Wywóz i utylizacja wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – po stronie Wykonawcy m. Skwierzyna 1) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie) oraz utrzymanie czystości poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdnia wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – 3 razy w trakcie obowiązywania umowy 2) Wywóz i utylizacja wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – po stronie Wykonawcy. Zadanie nr 5 – RDW Kłodawa, teren zamiejski 1) Utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie) oraz usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdnia wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości. 2) Wywóz i utylizacja wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – po stronie Wykonawcy. DOTYCZY Zadań 1-5: 1) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty. Prowadzone roboty w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania robót drogowych. Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania robót przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ich trwania. 2) W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego np.: po wichurze, burzy, ulewnych opadach deszczu itp. maksymalny czas na przystąpienie do usunięcie zanieczyszczeń spowodowanych przez powyższe okoliczności będzie wynosił ……….. godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/ telefonicznego, poczty elektronicznej. Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie jest w stanie przewidzieć ilości sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego np. po wichurze, burzy oraz rozmiaru prac porządkowych jakie należy w związku z tym wykonać. PRAWO OPCJI (DOTYCZY ZADANIA NR 5) Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ (dla zadania nr 5). Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, dla zadania nr 5 . 2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie: - dla zadania nr 5 – RDW Kłodawa, teren zamiejski 3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: - w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia, - w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. II Prawo opcji w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia. Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności: - konieczność utrzymania czystości na odcinkach zamiejskich, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia "podstawowego", - pilna konieczność usunięcia zanieczyszczeń z jezdni, chodników i pasów zieleni stanowiących zagrożenie dla użytkowników dróg, - ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia. Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do 4) Termin realizacji usług objętych opcją Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 15.11.2020r. 5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. 6) Wynagrodzenie Wykonawcy Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będzie liczone wg stawek jednostkowych wskazanych w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywistych ilości usług zrealizowanych w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną