Wykonanie i dostarczenie opracowania pn. „Analiza potencjału inwestycyjnego województwa lubuskiego” w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 68 4565403, 4565404, 4565277 , fax. 684 565 404
 • Data zamieszczenia: 2020-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, fax. 684 565 404
  REGON: 97077008900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostarczenie opracowania pn. „Analiza potencjału inwestycyjnego województwa lubuskiego” w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie i dostarczenie opracowania pn. „Analiza potencjału inwestycyjnego województwa lubuskiego” w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73300000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną