Wykonanie remontu rozdzielni zlokalizowanych na terenie 4 RBLog Skład Nowogród Bobrzański wg podziału na etapy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2020-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzizielonagora.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu rozdzielni zlokalizowanych na terenie 4 RBLog Skład Nowogród Bobrzański wg podziału na etapy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu rozdzielni zlokalizowanych na terenie 4 RBLog Skład Nowogród Bobrzański wg podziału na etapy: Etap I – Remont budynku rozdzielni nr 548 i 748 wraz z wymianą linii kablowej nn na odcinku od budynku nr 548 do budynku nr 748 zlokalizowanych na terenie 4 RBLog Skład Nowogród Bobrzański. Etap II - Remont budynku rozdzielni nr 751 wraz z wymianą linii kablowej nn na odcinku od budynku nr 548 do budynku nr 751 zlokalizowanych na terenie 4 RBLog Skład Nowogród Bobrzański.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną