Wykonanie robót niezbędnych do przystosowania pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Bronchoskopii w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca"

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.zgo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót niezbędnych do przystosowania pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Bronchoskopii w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót niezbędnych do przystosowania pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Bronchoskopii w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca". Zakres przewidziany do realizacji w niniejszym zamówieniu obejmuje usługi w zakresie: 1. budowlano-wykończeniowym, 2. instalacji sanitarnej, 3. instalacji elektrycznej, 4. instalacji teletechnicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną