"Wynajęcie dwóch urządzeń w postaci ciągnika w komplecie z kosiarką bijakową wraz z obsługą dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze".

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Wynajęcie dwóch urządzeń w postaci ciągnika w komplecie z kosiarką bijakową wraz z obsługą dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wynajęcie dwóch urządzeń w postaci ciągnika w komplecie z kosiarką bijakową wraz z obsługą dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a)wynajęcia dwóch sprawnych technicznie urządzeń, spełniających wymagania bhp w zakresie użytkowania w postaci ciągnika w komplecie z kosiarką bijakową, w tym jedna kosiarka bijakowa tylno – boczna i druga kosiarka bijakowa wysięgnikowa o szerokości ramienia koszącego kosiarki bijakowej – 1,20m (+/- 10cm) oraz o szerokości ramienia koszącego kosiarki wysięgnikowej – 1m (+/- 10 cm), wraz z obsługą do prac przy koszeniu pasów drogowych oraz terenów Zielonej Góry, b)zapewnienia obsługi urządzeń przez wykwalifikowanych kierowców-operatorów, c)wykonania usługi zgodnie z wymogami prawa z zachowaniem przepisów i zasad bhp oraz ppoż., d)Wykonawca oświadczy, że będzie posiadał wszelkie odpowiednie szkolenia, uprawnienia oraz pozwolenia lub inne dokumenty upoważniające do wykonania przedmiotu zamówienia, e)Wykonawca oświadczy, że przedmiot zamówienia będzie dostępny we wszystkie dni robocze, w okresie obowiązywania umowy w terminie określonym w projekcie umowy (załącznik nr 2). Podstawowy czas pracy sprzętu wynosić będzie 10 godzin dziennie, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian, f)miejscem realizacji umowy przez Wykonawcę jest miasto Zielona Góra, dokładne miejsce pracy wykorzystania urządzeń Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy na bieżąco.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60182000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną