ZAKUP MAMMOGRAFU CYFROWEGO

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Diagnostyk" Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Diagnostyk" Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c.
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-044 Zielona Góra, Wazów
 • Telefon/fax: tel. 684527719, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Diagnostyk" Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c.
  Wazów 42
  65-044 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684527719, , fax. -
  REGON: 971291474
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://diagnostyk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka cywilna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP MAMMOGRAFU CYFROWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup mammografu cyfrowego realizowanego ze środków publicznych, finansowanych z programu „ Narodowa Strategia Onkologiczna” zadanie pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy – edycja II” wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i wyposażeniem dodatkowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowo-techniczny).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111650-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną