Zakup i dostawa kontenerów mieszkalnych z możliwością zastosowania prawa opcji

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2019-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa kontenerów mieszkalnych z możliwością zastosowania prawa opcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia to zakup i dostawa kontenerów mieszkalnych z możliwością zastosowania prawa opcji. -Kontenery mieszkalne będą na wyposażeniu jednostek wojskowych, jako okresowe (tymczasowe) pomieszczenia zapewniające tymczasowe bytowanie w warunkach niestacjonarnych lub jako pomieszczenia do pracy biurowo - sztabowej w przypadku braku dostępu do infrastruktury stałej. -Dostawa obejmuje przetransportowanie kontenerów do magazynu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze ul. Zdrojowa 17, 65-043 Zielona Góra na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w opisie przedmiotu zamówienia (część B) oraz wymaganiach eksploatacyjno – technicznych (WET) (część A – załącznik do wzoru umowy) – zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.rzizielonagora.wp.mil.pl).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44211100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną