Zakup i dostawa sprzętu pożarniczego oraz środków gaśniczych

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzizielonagora.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu pożarniczego oraz środków gaśniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu pożarniczego oraz środków gaśniczych. Zaoferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, w pierwszej kategorii oraz nie posiadać śladów użytkowania Część 1 – Armatura i osprzęt pożarniczy Część 2 – Zasysacze liniowe Część 3 – Sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny Część 4 – Środek pianotwórczy i zestaw do usuwania rozlewisk olejowych Część 5 – Gaśnice Część 6 – Podręczny sprzęt gaśniczy Część 7 – Pozostały sprzęt dla straży Część 8 – Butle do aparatów powietrznych MSA AUER Część 9 – Aparaty powietrzne Część 10 – Maski do aparatów powietrznych MSA AUER Sposób oceny oraz kryterium wyboru oferty, a także kod CPV są identyczne dla każdej z części,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24951220-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną