Zakup pięciu fabrycznie nowych 5-cio osobowych samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na zadania.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 68 4565403, 4565404, 4565277 , fax. 684 565 404
 • Data zamieszczenia: 2020-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, fax. 684 565 404
  REGON: 97077008900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pięciu fabrycznie nowych 5-cio osobowych samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup pięciu fabrycznie nowych 5-cio osobowych samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na zadania: Zadanie 1. Zakup czterech fabrycznie nowych 5-cio osobowych samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze o napędzie hybrydowym - spełniających wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. Zadanie 2. Zakup fabrycznie nowego 5-cio osobowego samochodu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z silnikiem wysokoprężnym - spełniającego wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ. 2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 34110000-1 samochody osobowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną