Zakup sprzętu komputerowego

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A.
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 64-472 Zielona Góra, Kukułcza
 • Telefon/fax: tel. 695 594 805, , fax. 68 45 55 552
 • Data zamieszczenia: 2020-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A.
  Kukułcza 1
  64-472 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 695 594 805, , fax. 68 45 55 552
  REGON: 97032108400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachod.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, tj.: Część 1 – Komputery stacjonarne Część 2 – Komputery specjalizowane 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV: 30213300-8 Komputer biurkowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną