Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, butów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, butów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowa charakterystyka odzieży roboczej, butów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej została zawarta w załączniku nr I.4 do SIWZ. 1) Wszystkie wyroby muszą spełniać wymagania polskich norm oraz wymagania oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. 2) Materiały, z których wykonane będą ubrania muszą być uszyte z mocnych nici, zapewniać długi okres użytkowania. Nie mogą się odkształcać ani rozciągać. Dopuszcza się kurczliwość ubrań maksymalnie do 2%. 3) Odzież musi być przystosowana do prania w pralkach przemysłowych, a wszystkie nadruki, zamki, guziki, napy, taśmy odblaskowe oraz kolory itp. powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników chemicznych stosowanych podczas prania i czyszczenia. 4) Wszystkie ubrania muszą posiadać nadruk na metce z oznaczeniem rozmiaru, składu, sposobu prania itp., oraz wszytą wszywkę imienną. 5) Na ubraniach określonych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga umieszczenia nadruku firmowego (Logo), w taki sposób, aby jego wytrzymałość dostosowana była do prania przemysłowego w wysokich temperaturach powyżej 30ºC. 6) Na ubraniach określonych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga umieszczenia certyfikowanych pasów odblaskowych w kolorze srebrnym o szerokości 5 cm, zgodnie z obowiązującymi normami PN i wymaganiami dotyczącymi oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. 7) Zamawiający wymaga aby odzież robocza oraz obuwie dostępne były w pełnej rozmiarówce (również w rozmiarach niestandardowych) oraz w kolorystyce określonej w opisie przedmiotu zamówienia. 8) Dostawa przedmiotu zamówienia podzielona będzie na dwie główne dostawy wiosenną dla odzieży roboczej letniej oraz jesienną dla odzieży roboczej zimowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sukcesywnych pojedynczych dostaw dla odzieży na wymianę lub dla nowych pracowników. Zamówienia składane będą przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie, z zachowaniem terminów określonych we wzorze umowy (załącznik nr I.3)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną