Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze. Wszystkie wyroby muszą spełniać wymagania polskich norm, wymogi znakowania normą, posiadać niezbędne badania oraz wymagania oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie do Zamawiającego sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. Zamówienia składane będą przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie (potwierdzone e-mailem).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18443320-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną